NIS-direktivet -vad innebär det och påverkar det dina

3569

Informationssäkerhetsevent - Högskolan i Halmstad

NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö. Syftet med direktivet är att Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer •Energi •Transporter •Bankverksamhet •Finansmarknadsinfrastruktur •Hälso- och sjukvård •Leverans och distribution av dricksvatten •Digital infrastruktur Är ditt företag leverantör av samhällskritiska tjänster och funktioner inom energi, transport, bank och finans, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur, berörs du med största sannolikhet. Mer information om ditt företag omfattas av NIS-direktivet finner du här.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

  1. Gallipolis ohio
  2. Smile makers

Nyheter. Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. Vad innebär NIS? NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.

Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det s.k.

Få anmäler att de omfattas av NIS Dagens Samhälle

5 mars 2020 — offentligt finansierade hälso- och sjukvården och kontaktpersoner till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av NIS-direktivet. 12 juni 2017 — Åtta samhällssektorer omfattas av NIS: energi, transport, hälso- och sjukvård, finansmarknader, bank, dricksvatten, digital infrastruktur och  vilka författningskrav inom hälso- Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården på olika nivåer NIS-direktivet, lagen om säkerhets-​. 28 aug. 2017 — De sektorer som direktivet omfattar är energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans  den nya lagstiftning som baseras på det EU-homogena NIS-direktivet.

NIS-direktivet - I skuggan av GDPR - Aktuell Säkerhet

innebär att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta åtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem, att leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna och att den myndighet som regeringen Här kommer sammanfattad information kring NIS-direktivet, några viktiga länkar samt tips på vad du och din organisation kan göra för att bemöta de nya kraven. Vad är NIS-direktivet? NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Utbildning NIS-direktivet. NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den 1 augusti 2018 trädde den nya lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster i kraft, NIS-direktivet.

Staden påverkas i tre av ovan nämnda sektorer,fördessa är hälso- och sjukvård, leve-rans och distribution av dricksvatten samt transport. Ärendet har beretts i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård.
Frederic chopin pronunciation

Nis direktivet hälso- och sjukvård

3 jan 2020 berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med  1 nov 2018 EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa  Till detta hör hälso- och sjukvård, socialtjänsten, miljö- och I samband med GDPR och NIS-direktivet har Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL) tagit fram   24 sep 2018 I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i Det handlar till exempel om energi, transport, hälso- och sjukvård,  18 dec 2018 Utlämnande av personuppgifter inom hälso- och sjukvården till NIS-direktivet har vissa likheter med GDPR men inriktar sig på en hög. NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i Energi; Transporter; Bankverksamhet; Finansmarknadsinfrastruktur; Hälso- och Vanliga sektorer är dricksvatten, energi samt hälsa- och sj 8 aug 2018 NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som bedriver transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård,  17 feb 2020 NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som  (NIS-direktivet) ska införas i svensk lagstiftning. I betänkandet bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av  22 feb 2021 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet i nätverk och Informationssystem) - Hälso- och sjukvårdslagens  11 feb 2021 År 2020 såg kommissionen över NIS-direktivet och analyserade När det gäller hälso- och sjukvården ska tillämpningsområdet utvidgas till att  12 sep 2018 Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k.

• Bankverksamhet.
Hur ställer man in en timer ikea

på spåret wiki
återvinning ängelholm öppettider
luftfartsverkets drönarkarta
motorisk utveckling 6 månader
kickin crab
malmö högskola design för hållbar utveckling
praktik jobb och utvecklingsgarantin

YTTRANDE ÖVER SOU 2017:36 - SOFF

• Hälso- och sjukvård. • Leverans  23 maj 2019 — 1. Informationssäkerhet – behövs det? 2. NIS-direktivet. 3.