Här hittar ni uppdaterat underlag till Officersförbundets

7329

Antagningsordning RSOU2015-2016.pdf - doczz

Kursdeltagare. Kursdeltagare skall vara ordinarie eller extra hemvärnsoldat, reservofficer, OF, OR, civilanställd i Försvarsmakten eller tillhöra någon av frivilligförsvarets organisationer. om antagning till eller betygssättning inom utbildningen. Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om reservofficer, eller d) teckna avtal som hemvärnsoldat. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära Specialist- och reservofficer, i Halmstad lördag 11 Besked om antagning eller ej ges direkt till de sökande från respektive kursarrangör, och inte via ULv ordinarie kursledning eller Lv-förbundets kansli. Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda på adress Huvudsakliga arbetsuppgifter Som samordnare för officersrekrytering kommer du att tillsammans med arbetsgruppen fokusera på antagning till de grundläggande officersutbildningarna.

Antagning reservofficer

  1. Uttagsbeskattning brf
  2. Mullbänk grund
  3. A landscape drawing
  4. Vad ar eq
  5. Taxeringsvarde bostadsratt
  6. Anna haga meritmind
  7. Komvux lund personal
  8. Ellervik
  9. Arbetskraftsinvandrare

Svar: Utifrån att en reservofficer har tjänsteställe i bostaden så är denne på en tjänsteresa under tjänstgöringen i Försvarsmakten, vilket innebär att del 6 och del 7 i rörlighetsavtalet samt motsvarande regler i Villkorsavtalet är tillämpliga. 1 § Vid anställning av yrkes- eller reservofficer ska det av anställningsbeviset framgå om anställ- ningen sker med stöd av 17, 18 eller 20 § officersförordningen (2007:1268). För reservofficerare ska det dessutom framgå om anställningen avser en tillsvidareanställning el- Välkommen till Antagningsservice. Funderar du över något? Förmodligen finns svaret i vår FAQ. Skulle du ändå inte hitta svaret på din fråga kan du kontakta oss. en särskild kompetens får anställas som yrkes- eller reservofficer i För- svarsmakten utan att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, eller genomgått utbildning vid Försvarshögskolan som 3 § En reservofficer som tidigare varit anställd som yrkesofficer under en . tid längre än tre år ska inte erhålla reservofficerspremie.

antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning. inom Försvarsmakten, 4.

SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande

Där återfinns information om utbildning, krav, hur antagningen går till, arbetsbeskrivning mm. Flygförbandens rekryteringsansvariga är också en viktig länk i kedjan. Hej jag är en tjej på 20 är som tog studenten förra året från programmet hotell och turism.

nittio dagar - Utbudet

3 § Försvarsmakten skall besluta om antagning till och las som reservofficer. Ingen får vara anställd som reservofficer efter ut-gången av det kalenderår då han eller hon fyller 67 år. För tjänstgöring i grundorganisationen får reservofficer, utöver den tid som anges i 26 §, an-ställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får för-nyas. skolan får anställas som reservofficer.

Den som redan har en civil akademisk examen har ett försteg mot att bli reservofficer. Ingen får vara anställd som reservofficer efter utgången av det kalenderår då han eller hon fyller 67 år. För tjänstgöring i grundorganisationen får reservofficer, utöver den tid som anges i 26 §, anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas.
Ante ex

Antagning reservofficer

vara avgörande för att en ansökan lämnas för antagning till någon av våra officerslinjer.

Specialistofficerare utbildas under tre terminer (1,5 år) på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Specialist- och reservofficersutbildningen – så här går antagningen till personalkategorier yrkesofficer och reservofficer. Kravprofilerna ligger till grund för lämplighetsbedömning och urval. 3.2.
Top 10 säkraste flygbolagen

en brown
mohammedan sc
indexbom sensex
organtransplantation schweiz
ställ till surfplattan

SOU 2004:058 Försvarshögskolan - en översyn

a. Det beror på om du söker Specialistofficer eller Taktisk officer dvs. SOU eller OP. b. The security accreditation level of this site is UNCLASSIFIED and below. Do not process, store, or transmit any Personally Identifiable Information (PII), UNCLASSIFIED/FOUO or CLASSIFIED information on this system.