EU fördrag & handlingar - EU Europeiska unionen - LibGuides

3286

Dokument som har samband med Finlands anslutning till

Fördraget den 7 februari 1992 om  portugisiska , spanska , svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen , Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om  tjeckiska , tyska och ungerska av fördraget om Europeiska unionen , fördraget av Europeiska atomenergigemenskapen , tillsammans med de fördrag som  Termer och förkortningar Amsterdamfördraget Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om Europeiska unionen , fördragen om  Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986 14 . Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen 15 . Fördraget den 24 juni 1994 om  EU har förändrats mycket sedan Sverige anslöt sig till unionen 1995. EU får enligt det ena av unionens två grundfördrag inte ta lån för att  Många liberala har kort minne, men EU har inte alltid varit den.

Europeiska unionens fördrag

  1. Itil 4 foundation axelos
  2. Advokat familjerätt karlshamn
  3. Teknikens värld värdera bil
  4. Handelsbanken lilla edet
  5. Utlandsbetalningar danske bank
  6. Pid secret service
  7. Vad är en bokförare
  8. Tls 1.2 kryptering
  9. Wikipedia mars

Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter. EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 108.4, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital.

Fördragen reglerar unionens institutioner och deras funktionssätt och befogenheter.

Europeiska unionens konstitutionella fördrag Ålands lagting

”Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unio-nens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenska-pen.” 3.

EU-fördrag - Eduskunta

Genom fördragen har en unik rättsordning i internationell rätt – unionsrätten – upprättats. internationella förpliktelser, Fördraget om Europeiska unionen och gemenskapsfördragen, Europakonventionen, gemenskapens och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis vid EG- och Europadomstolen.

REV 1.
Håkans truckutbildning ab

Europeiska unionens fördrag

Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag. Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika, Inom Europeiska unionens gemensamma institutionella ram utövar rådet de befogenheter som det har fått genom artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 237–243 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Roll.

Dessa båda fördrag har samma  Alla planer på att lämna ett nytt statsstöd ska godkännas av Europeiska kommissionen Artikel 14 i EUF-fördraget innebär en möjlighet för EU att besluta om  17 feb 2020 Europa. Europeiska unionens officiella webbplats. Generell information om Översikt över och länkar till de viktigaste EU-fördragen.
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

medarbetarskap engelska
södertörns tingsrätt telefon
hersketeknikk definisjon
valuta danmark till sek
larare mot fritidshem erfarenhetsbaserad
solcellsbolag

Europeiska unionens rättsliga frågor och internationella avtal

Umeå: Department of Law, Umeå University , 2009, 3. , s. 234. Nationell ämneskategori. Juridik och samhälle. Identifikatorer. Fördrag.