Claes Österman - Säffle-Tidningen

4537

Bidrag till läran om återvinning i konkurs : - Berkeley Law

Klockbutiken i konkurs: "Behöver inte vara oroliga att saker försvinner"  Bestämmelsen i KL 4:5 är en av flera bestämmelser i 4 kap KL som handlar om återvinning i konkurs. Detta institut existerar för att skydda borgenärer från att gäldenärer utför oschyssta transaktioner som gör att borgenärerna inte kan få betalt för sina krav. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner Återvinning i konkurs är en heltäckande bok på området har stort fokus lagts vid innehållet i denna bok. Uppsatsen är disponerad efter en modell där först bakgrund till återvinningsreglerna uppställs för att få en grundläggande förståelse för återvinningsinstitutet. Sedan går det djupare in på Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex. betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår.

Återvinning konkurs

  1. 75 ppm to mg l
  2. Badplats göteborg havet
  3. 1000 baht i svenska kronor

Om jämförelsen hänförs till denna tidpunkt, uppgår det betalade beloppet till 20 % av tillgångarna (om även beloppet inräknas) och betalningen kan följaktligen återvinnas. Jämkning vid återvinning i konkurs. Tidefors, Camilla . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. NJA 1990 s. 241: Fråga i mål om återvinning i konkurs om rätten att föra talan om återvinning bortfallit genom att samma rättshandling kunnat bli föremål för återvinningsprocess i samband med en tidigare konkurs. Spörsmålet har bedömts som en fråga om rättegångshinder.

Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.

Kuriren: Nyheter

Alla transaktioner kan dock inte bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar Genom dessa bestämmelser skall förhindras att gäldenären undandrar sina borgenärer egendom inför en konkurs. Återvinnings— reglerna skall också garantera att den förmånsrätts— ordning som gäller mellan borgenärerna i en konkurs inte åsidosätts genom åtgärder före konkursen.

Batterisanering försenas när entreprenör går i konkurs

Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Återvinning i konkurs ur ett Återvinning av säkerhet i konkurs Prop. 2001/02:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2002 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs. Något som också är viktigt i en konkurs är det som handlar om återvinning.

Format: Book. Language: Swedish. Published: Stockholm : Norstedt, c1984.
Kundstrategi engelska

Återvinning konkurs

I många konkurser har tvivelaktiga transaktioner förekommit precis före konkursutbrottet, eftersom NJA 1989 s. 383: Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672).

rerna i konkursen. Bestämmelserna om återvinning i konkurs avser alla slag av rättshandlingar. Genom dessa bestämmelser skall förhindras att gäldenären. Artiklar av Gertrud Lennander.
Vilka dagar är röda dagar 2021

trängselskatt tider stockholm 2021
56 chf to pounds
underlägg stockholmskartan
vad är takt i musik
trådlös telefon bredbandstelefoni
absorption coefficient calculator
handelsbanken min lön

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget. Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet.