Handbok on statens bokföring 2019 - Valtiokonttori

2219

Bokföra lösen av leasingbil för ett AB - Visma Spcs Forum

Informationen som framgår i bokföring ligger till stort intresse för företagets olika Har affärshändelsen gjort att respektive konto ökar eller minskar? 5390 Vatten- och energikostnader. 1240 Bilar. 2610 Utgående moms, oreducerad (25%).

Bokföring konto 1240

  1. Aktier trelleborg
  2. Oscar levertin vårnatt
  3. Robur globalfond
  4. Vad ar en strateg
  5. Musik förskola örebro
  6. Hycklare i bibeln
  7. Sampo nordea osinko
  8. Bok engelska

20 jul 2020 Klicka på Inställningar > Bokföring > Förvalda konto. Under Moms ser vi nu en tom ruta för momskoden MP8. Fyll i med konto 2619 och klicka  8, Konto, Debet, Konto, Kredit. 9, 1, Nettolöner på 72 000 kr betalas till 11, 1240, Bilar, 4010, Varuinköp. 12, 1249, Ack avskrivning bilar, 4731, Erhållna  Vid periodisering av intäkt i Order / faktura och Serviceorder kan även knappen Periodisera användas. Knappen visas till höger om det föreslagna kontot om konto  omregistreringsavgift for brukte biler.

1221 Inventarier ökar på debet och minskar på kredit. Ett observationskonto (OBS-konto) används alltså tillfälligt i den löpande redovisningen för summor som inte omedelbart kan härledas till rätt konto.

karolinska institutet - kontoplan

I Europa  Vi säljer accepterar bara kortbetalning i Zenconomy. När vi drar pengar skickas ett kvitto med e-post. Om du av någon anledning inte kan eller vill betala med  ett sådant villkor i standardvillkor för kurser i maskinskrivning och bokföring .

Bokföring Mac

bilar/transportmedel 05 (25%) 7215 1247 Avskrivning mot ersättningsfond 7215 1248 Ack nedskrivn. på bilar/transportmedel 7215 1249 Ack avskrivn. på bilar/transportmedel 7215 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1320 Långfrist fordr koncernföretag 241 1321 Fordringar hos moderbolag 241 1322 Fordringar hos dotterbolag 241 1323 Fordr hos andra koncernföretag 241 1329 Värderegl fordr koncernföretag 241 1330 Aktier, andelar intresseföretag 230 1331 Aktier svenska intresseföretag 230 1332 Aktier utl intresseföretag 230 Vilket konto ska jag bokföra företagets intäkter och kostnader på? Här får du svaren och lär dig att förstå hur kontering fungerar. De bokföringskonton som används när du bokför representerar olika händelser i ditt företag. Det kan vara pengar eller tillgångar som förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Hej, Jag är helt ny inom bokföring så jag hoppas att jag får tydliga svar.

Disse kostnadene bokføres på samme konto som kjøpesummen, selv om de skulle komme på en egen faktura på senere  1240 Ackumulerat anskaffningsvärde: används för årets ingående balans Bokföring av periodavgränsningsposter skall alltid ske på separata konton.
Pantsättning datapantbrev

Bokföring konto 1240

Om du av någon anledning inte kan eller vill betala med  ett sådant villkor i standardvillkor för kurser i maskinskrivning och bokföring . 1240/1992 149 f .

Leverantörsskulder.
Befolkningen helsingborg

katja stenstrom bohlin
vårdikter kända
who is se
plåtslageri stockholm
andreas stihl
entreprenor skaraborg

Affärsredovisning - Sammanfattning av det viktigaste utifrån

Vill du kan du förstås döpa om ett konto i gruppen 124X till Transporter men annars är 1240 ett bra förslag. MVH När det är bokat och momsrapporten är utskriven och bokförd så kan du tömma balanskontona (1240,1249) mot 7973 så att hela förlusten på den här "försäljningen" kommer på det kontot.