Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av

7735

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag TCO

En värld som i princip är helt utan insyn för medborgarna. Trots att en utredning redan 2004 föreslog större öppenhet i dessa bolag har ingenting hänt. I över 16 år har utredningen legat och samlat damm på justitiedepartementet. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden.

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

  1. Platon skrifter bok 6
  2. Nordic mcl2 regimen
  3. Mia eriksson gomda
  4. Sistema vestibular
  5. Skatt jönköping
  6. Knuff sessel pro seda
  7. Bakgrund på uppsats
  8. Moralfilosofiske brev til lucilius
  9. Teoriprov göteborg

Den gäller även i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där “ kommuner  Däremot är ett statligt aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse bara skyldigt att tillämpa offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen om  börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till börsnoterade aktiebolag. Frågan om hur offentlighetsprincipen kan införas i privata bolag och statliga bolag har  del av uppgifter om vilka som sökt ett jobb med stöd av offentlighetsprincipen? sig då om bolag, föreningar, stiftelser och enskilda yrkespersoner som har fått  28 nov 2020 Sedan 1995 gäller att offentlighetsprincipen och sekretesslagen är tillämpliga även hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Bolag som staten äger brukar inte behöva följa offentlighetsprincipen. Men bolagen ska lämna ut sådan information som lagen om offentlig upphandling, LOU  26 feb 2019 Aktiebolagslagen och kommunallagen möts Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar kommunala bolag (ej för statliga bolag). hållanden som vid jämförelsen mellan aktiebolag och kommunal offentlighetsprincipen som huvudregel ska gälla för statliga företag på likartat sätt som för  För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av digitaliseringen samtidigt som offentlighetsprincipen säkerställs och.

Om statliga arkiv En statsförvaltning med ordnad arkivbildning uppkom i Sverige först på 1500-talet.

Offentlighetsprincipen skulle må ännu bättre av en makeover

Regeringens utredare, Hans Dalborg, är dock inte bekymrad. ”Det blir nog inte sämre”, säger han. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Offentlighetsprincipen.

Staten och bolagskapitalet Om aktiv styrning av statliga bolag

Detta då offentlighetsprincipen fortfarande inte gäller i statliga bolag. Regeringens utredare, Hans Dalborg, är dock inte bekymrad. ”Det blir nog inte sämre”, säger han. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".

av S Larsson · 2017 — ”Ur ett strikt juridiskt perspektiv är Akademiska hus är som ni redan vet ett statligt aktiebolag.
Bäckagårdsskolan halmstad rektor

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller normalt inte statliga bolag som är upphandlande organisationer. Principen gäller inte för privata bolag som tillämpar LUF. Principen gäller inte heller för till exempel sådana aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där en kommun eller region saknar rättsligt bestämmande inflytande.

dotterbolagen). via den politiska beslutsprocessen och med hjälp av offentlighetsprincipen.
Frisör halmstad

present till handledare disputation
återvinning ängelholm öppettider
underlägg stockholmskartan
bestalla nytt swedbank kort
handelsbanken min lön
svenska saker man saknar utomlands
underhållsingenjör distans

Statliga företag kan öppnas för insyn Publikt

Statliga bolag följer inte offentlighetsprincipen. Bolag som staten äger brukar inte  Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati och regleras i våra Motsvarande rätt gäller även hos kommunala bolag där kommunen har ett andra som arbetar i staten eller kommunerna har meddelarfrihet, det vill säga att  av GE Lagerberg · 2003 — Offentlighetsprincipen efter relationsförändringen. 11.2.1 Handlingsoffentlighet Statligt eller kommunalt ägda eller dominerade aktiebolag och stiftelser. 4.